bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja III Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr RG-III/16/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-XXXI/253/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Szewce” Gmina Sitkówka-Nowiny na lata 2009-2016.

Uchwała Nr RG-III/15/10 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Uchwała Nr RG-III/14/10 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2011 roku.

Uchwała Nr RG-III/13/10 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2010.

Uchwała Nr RG-III/12/10 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 rok.

Uchwała Nr RG-III/11/10 w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-III/10/10 w sprawie: przekazania w użytkowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Uchwała Nr RG-III/9/10 w sprawie: zmiany uchwały nr RG-II/7/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji działających przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-III/8/10 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Sitkówka-Nowiny.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 06.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 565