bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Infrastruktura


Kanał technologiczny


Informacja Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, jako zarządca drogi informuje, że od 2019 roku planowana jest Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 199/3, 210/17, 209 obręb 0005 Zagrody w msc. Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25

26-052 Nowiny, woj. świętokrzyskie

Zgodnie z art. 4 pkt 15a w/w ustawy kanał technologiczny - to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,

2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Dodatkowe informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu: 41 347-50-80

w poniedziałki od 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny: bip.nowiny.com.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej uke@uke.gov.plOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 05.12.2018
Podpisał: Joanna Chechelska
Dokument z dnia: 05.12.2018
Dokument oglądany razy: 467