bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)


1. Dowody osobiste


Wydawaniem dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny zajmuje się Pani Maria Turczyn - Kierownik USC  - parter, pok. 13.

Informacje dot. dowodów osobistych - tel: 41 347-50-55

Formularze

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- formularz NIP-3

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

  1. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osoby bez znaków szczegółowych i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (Dz.U. nr 112 poz. 1182 z 2000 r.)
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia z aktualnymi danymi osobowymi (dotyczy osoby składającej wniosek po raz pierwszy lub będącej stanu cywilnego: kawaler, panna lub odpis skrócony aktu małżeństwa z aktualnymi danymi dla osób pozostających w związku małżeńskim, po rozwiązaniu małżeństwa lub owdowieniu - Dz.U. jw. - (Urzędy Stanu Cywilnego wydają akty do wyrobienia dowodów bezpłatnie.

2.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Maria Turczyn
Dokument z dnia: 19.06.2018
Dokument oglądany razy: 11 311