bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2015

Interpelacje

Data

Nazwisko i imię
Treść Odpowiedź
2015.12.08 Giemza Edyta Interpelacja w sprawie ponownego zwrócenia się do ZTM o zwiększenie kursów autobusów linii nr „19” Odpowiedź
2015.11.26 Wojcieszyński Marcin Interpelacja w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sitkówka- Nowiny Odpowiedź
2015.11.26 Giemza Edyta Interpelacja w sprawie zamontowania dodatkowego oświetlenia w Zawadzie, ul. Krajobrazowa między posesjami 18 i 19 koło przystanku autobusowego Odpowiedź
2015.07.17 Gryń Łukasz Interpelacja w sprawie koncepcji „Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w msc. Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16 gm .Sitkówka- Nowiny ,poprawa bezpieczeństwa na drodze w msc. Sitkówka” Odpowiedź
2015.05.28 Wojcieszyński Marcin Interpelacja w sprawie działek usytuowanych wokół Kopalni „Bolechowice” Odpowiedź
2015.05.25 Giemza Edyta Interpelacja w sprawie zwrócenia się do ZTM o zwiększenie kursów autobusów linii nr „19” Odpowiedź
2015.03.23 Giemza Edyta Interpelacja w sprawie drogi powiatowej nr 0278T przebiegającej przez sołectwo Szewce-Zawada Odpowiedź
2015.02.21 Gryń Łukasz Interpelacja w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew w sąsiedztwie pasa drogowego w miejscowości Kowala w obrębie posesji 2, 3, 4, i 5 Odpowiedź
2015.02.19 Gryń Łukasz Interpelacja w sprawie budowy i usytuowania altany śmietnikowej dla budynków 33 i 38 w Sitkówce Odpowiedź
2015.02.19 Gryń Łukasz Interpelacja w sprawie zwiększenia dostępności do lekarza a także zmiany godzin otwarcia i sposobu rejestracji pacjentów Ośrodka Zdrowia w Sitkówce Odpowiedź
2015.01.20 Wojcieszyński Marcin Interpelacja w sprawie konieczności naprawy uszkodzonej lampy oświetlającej jezdnię oraz obniżonych przewodów wiszących między słupami telefonicznymi Odpowiedź
2015.01.20 Wojcieszyński Marcin Interpelacja w sprawie ogrodzenia posesji szkoły podstawowej w Bolechowicach Odpowiedź
2015.01.20 Wojcieszyński Marcin Interpelacja w sprawie zmiany kursowania autobusu MPK Kielce linii 19 Odpowiedź
2015.01.20 Wojcieszyński Marcin

Interpelacja w sprawie drogi powiatowej nr 0381T Sitkówka-Bolechowice

OdpowiedźOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 27.02.2018
Podpisał: Łukasz Barwinek
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 759