bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 12.02.2020 z powodu:
Podstawą zdjęcia z BIP oświadczeń majątkowych starszych niż 6-letnie jest ZAŁĄCZNIK Nr 2 - JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW GMINY I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH ORAZ URZĘDÓW OBSŁUGUJĄCYCH TE ORGANY I ZWIĄZKI do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Zgodnie z opisem symbolu klasyfikacyjnego 2124 – „Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin”, oświadczenia te należą do kategorii archiwalnej B, co oznacza iż czas ich przechowywania wynika co do zasady z odrębnych przepisów prawa. Zgodnie z brzmieniem art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oświadczenia majątkowe zobowiązanych do ich składania w ramach samorządu gminnego przechowuje się przez 6 lat

Rok 2013Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 05.09.2016
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 17.05.2016
Dokument oglądany razy: 3 451
Wersja do druku