bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa miału węglowego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki nr 1 do nr 5 do SIWZ

4. Wyjaśnienia do pytania z dnia 25.07.2014

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 24.07.2014 11:14
Dokument oglądany razy: 100
Podlega Ustawie