bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych których celem jest integracja osób i rodzin z grup szcz

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach dotyczące opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2020

1. Zapytanie ofertowe

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 17.03.2014 21:26
Dokument oglądany razy: 104
Nie podlega Ustawie