bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie, wydawanie i kolportowanie gazety lokalnej GŁOS NOWIN, redagowania witryny internetowej www.nowiny.com.pl dla Gminy Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty