bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj - wybuduj

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 10 do SIWZ

4. Załacznik nr 8 do SIWZ

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 31.12.2020 08:45
Dokument oglądany razy: 0
Podlega Ustawie