bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”- ETAP III

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty