bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ogłasza przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Sitkowka-Nowiny

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 6

4. Mapa dróg Gminy Sitkowka-Nowiny

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 12.09.2013 11:47
Dokument oglądany razy: 150
Podlega Ustawie