bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w miejscowości Zagrody - działki nr ewid. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 Gmina Sitkówka-Nowiny

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty