bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sitkówka-Nowiny oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gminy Sitkówka-Nowiny od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony