bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element gminnej drogi usytuowanej na działkach o nr ewid. 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty