bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty