bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5 wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11 w obrębie geodezyjnym 0015 Szewce - ul. Kwarcytowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny” – etap I

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty