bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie redakcyjne i graficzne (w tym zapewnienie zdjęć), korekta językowa, przygotowanie do druku i publikację (wydruk) dodatku prasowego do opiniotwórczego dziennika o zasięgu ogólnopolskim, z wyłączeniem tabloidów w ramach promocji projektu pn. „No

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 1. Zapytanie ofertowe 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 03.08.2018 12:12
Dokument oglądany razy: 7
Nie podlega Ustawie