bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty