bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu kanalizacyjnego Wyl 1 do studni S36 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny”

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony