bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgórsko:

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zadanie 1.
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w miejscowości Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie,
Zadanie 2.
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w miejscowości Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie,
Zadanie 3.
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w miejscowości Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki od nr 1 do nr 7 oraz załacznik 10 do SIWZ

4. Załącznik nr 8 do SIWZ

5. Załącznik nr 9 do SIWZ

6. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 03.11.2017r.

7. Załacznik do pytań i odpowiedzi do SIWZ z dnia 03.11.2017r

8. Informacja z otwarcia ofert

9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 24.10.2017 10:49
Dokument oglądany razy: 81
Podlega Ustawie