bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - I ETAP

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 10

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Unieważnienie postępowania

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 23.10.2017 13:37
Dokument oglądany razy: 60
Podlega Ustawie