bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgórsko:

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Zadanie 1.
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w miejscowości Zgórsko, gmina Sitkówka – Nowiny, woj. świętokrzyskie,
Zadanie 2.
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w miejscowości Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie,
Zadanie 3.
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w miejscowości Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki od nr 1 do nr 7 oraz załacznik 10 do SIWZ

4. Załącznik nr 8 do SIWZ

5. Załącznik nr 9 do SIWZ

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Unieważnienie postępowania

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 05.10.2017 11:28
Dokument oglądany razy: 58
Podlega Ustawie