bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa miału węglowego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5

4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 07.07.2017 r.

5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dn. 11.07.2017 r.

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 05.07.2017 09:51
Dokument oglądany razy: 60
Podlega Ustawie