bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zmiana terminu otwarcia przetargu na 23.06.2017 r.

Zadanie nr 1: „Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie działki nr 533/181w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”
Zadanie Nr 2: „Wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej obok Przedszkola Samorządowego w m. Nowiny, woj. świętokrzyskie
1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 10

4. Zmiana SIWZ pismem z dnia 16.06.2017r.

5. Załącznik nr 9.1 - po zmianach z dnia 16.06.2017r.

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.06.2017r.

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 05.06.2017 15:07
Dokument oglądany razy: 70
Podlega Ustawie