bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

  1. Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny
  2. Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7

4. Załącznik do SIWZ nr 8

5. Załącznik do SIWZ nr 9

6. Załącznik do SIWZ nr 10

7. Załącznik do SIWZ nr 11

8. Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 05.07.2016 18:10
Dokument oglądany razy: 72
Podlega Ustawie