bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych dla zadania pn.: „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty