bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej dla:

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

1. Budowy układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka-Nowiny
2. Przebudowy drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą , gm. Sitkówka-Nowiny

1. Ogloszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia

3. Załączniki od nr 1 do nr 7 do SIWZ

4. Załącznik nr 8 do SIWZ

4. Załącznik nr 9 do SIWZ

5. Zalącznik nr 10 do SIWZ

6. Załacznik nr 11 d SIWZ

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 24.06.2016 21:30
Dokument oglądany razy: 28
Podlega Ustawie