bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego fontanny dla zadania pn.: „Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gmina Sitkówka-Nowiny”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Oferta cenowa

3. Wzór umowy

4. Załączniki do zaproszenia

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 01.06.2016 14:30
Dokument oglądany razy: 0
Nie podlega Ustawie