bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny – opracowanie dokumentacji projektowej”

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki od nr 1 do nr 8 do SIWZ

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.04.2016 14:24
Dokument oglądany razy: 109
Podlega Ustawie