bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 6

4. Informacja o wpłynięciu zapytania i wniosków do zapisów SIWZ – z dnia 01.12.2014

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 25.11.2014 14:27
Dokument oglądany razy: 60
Podlega Ustawie