bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Sprawozdania i informacje budżetowe


Rok 2015


Zarządzenie Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowani się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I pólrocze 2015 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowiach

Informacja z wykonania planu finasowego jednostki organizacyjnej kultury -Gminna Biblioteka Publiczna

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

Sprawozdania:


Rok 2014


Zarządzenie Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2014

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł za 2014 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2014 r.

Sprawozdania:

Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 30.09.2014 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. wraz z załącznikami

Informacja z wykonania planu finansowego Gminny Ośrodek Kultury "Perła" w Nowinach od 01.01.2014 do 30.06.2014

Informacja z wykonania planu finansowego Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach od 01.01.2014 do 30.06.2014

Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach od 01.01.2014 do 30.06.2014

Sprawozdania:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 31.03.2014 r.

 

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2013 r.

  

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 r.

Opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie absolutorium


Rok 2013


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2013 r.

Sprawozdania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2013

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł za 2013 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2013 r.

 Informacja o wykonaniu budżet Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.06.2013 wraz z załącznikami

Informacja o wykonaniu budżet Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.03.2013

  

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2012 r.


Rok 2012


Sprawozdania

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2012

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.

Opinia RIO w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu

Informacja o stanie mienia komunalnego (zasób nieruchomości) na dzień 31.12.2012 r.

Sprawozdania finansowe osób prawnych

Sprawozdania finansowe za rok 2012

Wykazy osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożeń na raty

 

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2011 r.

 

Sprawozdania:Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 16.09.2015
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 3 212