bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XLV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 29 październik 2014 r.

Uchwała Nr RG – XLV/398/14 w sprawie sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Wola Murowana dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uchwała Nr RG – XLV/397/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXXVIII/321/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2014

Uchwała Nr RG – XLV/396/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy

Uchwała Nr RG – XLV/395/14 w sprawie zmiany nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P"

Uchwała Nr RG – XLV/394/14 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr RG – XLV/393/14 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z przebudową budynku Remizy OSP Wola Murowana, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinac

Uchwała Nr RG – XLV/392/14 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z budową monitoringu i modernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XLV/391/14 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z zagospodarowaniem terenu wokół nowo powstałych wiat na działce nr 581/5 w miejscowości Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XLV/390/14 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z rozbudową instalacji monitoringu obejmującego teren Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na rzecz Przedszkola Samorządowego im. Pluszowy Miś w Nowinach

Uchwała Nr RG – XLV/389/14 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z modernizacją instalacji odwadniających teren wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej, na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – XLV/388/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG – XLV/387/14 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG – XLV/386/14 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni płaszcza komina, znajdującego się na nieruchomości gruntowej Nr 35/45 w miejscowości Nowiny, położonego w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr RG – XLV/385/14 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki od osoby fizycznej w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XLV/384/14 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr RG – XLV/383/14 w sprawie woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny”Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 05.12.2014
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 12.11.2014
Dokument oglądany razy: 3 965