bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XLIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 24 wrzesień 2014 r.

Uchwała Nr RG – XLIV/382/14 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr RG – XLIV/381/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 35/425 oraz 35/427 o łącznej powierzchni 150 m2, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XLIV/380/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w celu finansowania i możliwości podjęcia przez Powiat Kielecki działań dla realizacji zadania inwestycyjnego p.n: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odc. Szewce-Osiedle Pod Lasem wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Uchwała Nr RG – XLIV/379/14 w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Uchwała Nr RG – XLIV/378/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XLIV/377/14 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVIII/321/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2014

Uchwała Nr RG – XLIV/376/14 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVIII/318/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013 rok w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok

Uchwała Nr RG – XLIV/375/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rokOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 08.10.2014
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 01.10.2014
Dokument oglądany razy: 4 490