bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Sprawozdania i informacje budżetowe


Rok 2014


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 31.03.2014 r.


Rok 2013


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.09.2013 r.

Sprawozdania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2013

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł za 2013 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2013 r.

 

Informacja o wykonaniu budżet Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.06.2013 wraz z załącznikami

Informacja o wykonaniu budżet Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.03.2013

 


Rok 2012


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za rok 2012

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2a do sprawozdania

Załącznik nr 2b do sprawozdania

Załącznik nr 2c do sprawozdania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.

Opinia RIO w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu

Informacja o stanie mienia komunalnego (zasób nieruchomości) na dzień 31.12.2012 r.

Sprawozdania finansowe osób prawnych

Sprawozdania finansowe za rok 2012

Wykazy osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożeń na ratyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 29.05.2014
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 412