bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XLI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 26 marca 2014 r.

Uchwała Nr RG – XLI/355/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr RG – XLI/354/14 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa i interesu prawnego w uchwale Rady Gminy Nr RG-XXXVII/312/13 z dnia 27 listopada 2013 roku

Uchwała Nr RG – XLI/353/14 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG- XXXVIII/280/05 z dnia 07 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr RG – XLI/352/14 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXXVIII/279/05 z dnia 07 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr RG – XLI/351/14 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXVII/189/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr RG – XLI/350/14 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIV/83/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr RG – XLI/349/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XLI/348/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XLI/347/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XLI/346/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XLI/345/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Wola Murowana oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XLI/344/14 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”

Uchwała Nr RG – XLI/343/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXXVIII/321/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2014

Uchwała Nr RG – XLI/342/14 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVIII/316/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2014–2020

Uchwała Nr RG – XLI/341/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rokOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 09.04.2014
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 04.04.2014
Dokument oglądany razy: 5 280