bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XL Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 26 luty 2014 r.

Uchwała Nr RG – XL/340/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uchwała Nr RG – XL/339/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Gminy, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr RG – XL/338/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr RG – XL/337/14 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIII/172/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Uchwała Nr RG – XL/336/14 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo”

Uchwała Nr RG – XL/335/14 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wymianą pokrycia dachowego na budynku Krytej Pływalni "Perła" w Nowinach, przy ul. Perłowej, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG – XL/334/14 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG – XL/334/14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG – XL/334/14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG – XL/334/14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG – XL/334/14

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG – XL/334/14

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG – XL/334/14Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 07.03.2014
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 07.03.2014
Dokument oglądany razy: 4 617