bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXXIX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 29 styczeń 2014 r.

Uchwała Nr RG – XXXIX/333/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – XXXIX/332/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – XXXIX/331/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr RG – XXXIX/330/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XXXIX/329/14 w sprawie nabycia przez Gminę Sitkówka-Nowiny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

Uchwała Nr RG – XXXIX/328/14 w sprawie opłaty targowejOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 12.02.2014
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 12.02.2014
Dokument oglądany razy: 4 440