bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXXVII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 27 listopada 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXVII/313/13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sitkówka-Nowiny, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego dla Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, 26-052 Nowiny ul. Perłowa 1, w celu prowadzenia działalności statutowej

Uchwała Nr RG – XXXVII/312/13 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXIV/192/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 197/1 położonej w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody

Uchwała Nr RG – XXXVII/311/13 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej, stanowiącej mienie Gminy Sitkówka-Nowiny, do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG – XXXVII/310/13 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 6 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Białe Zagłębie Nr 10, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XXXVII/309/13 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 27 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Białe Zagłębie Nr 5, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XXXVII/308/13 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XXXVII/307/13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, niezabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej

Uchwała Nr RG – XXXVII/306/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/227/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2013

Uchwała Nr RG – XXXVII/305/13 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rokOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 11.12.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 760