bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXXV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 30 października 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXV/304/13 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości, położonej w miejscowości Wola Murowana, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XXXV/303/13 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości, położonych w miejscowości Kowala, obręb geodezyjny Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XXXV/302/13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, zabudowanej nieruchomości gminnej w celu prowadzenia działalności statutowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała Nr RG – XXXV/301/13 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr RG – XXXV/300/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/220/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok

Uchwała Nr RG – XXXV/299/13 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych Szkolnego Placu Zabaw, utworzonego w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach przy ul. Białe Zagłębie 21, na działce nr ewid. 443/11, obręb geodezyjny Zagrody, stanowiących mienie Gminy, na rzecz Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Uchwała Nr RG – XXXV/298/13 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wymianą nawierzchni sportowej Hali Wielofunkcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej, na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Uchwała Nr RG – XXXV/297/13 w sprawie Kieleckiego Obszaru FunkcjonalnegoOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 13.11.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 097