bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXXIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 25 września 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXIV/296/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013-2016

Uchwała Nr RG – XXXIV/295/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok

Uchwała Nr RG – XXXIV/294/13 w sprawie zaliczenia drogi łączącej drogę miasta Kielce stanowiącą ul. Chorzowską, z działką Nr 20/10, obręb geodezyjny Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG – XXXIV/293/13 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Ogrodową w miejscowości Zgórsko, łączącej Drogę Wojewódzką nr 762 z drogą gminną stanowiącą ul. Cichą w miejscowości Zgórsko, działka nr ew. 543 obręb geodezyjny Zagrody, oraz działką nr ew. 296/3, obręb geodezyjny Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr RG – XXXIV/292/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVII/227/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2013

Uchwała Nr RG – XXXIV/291/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG – XXXIV/290/13 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr RG – XXXIV/289/13 w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w msc. Zgórsko", w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Uchwała Nr RG – XXXIV/288/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/220/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok

Uchwała Nr RG – XXXIV/287/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkasoOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 10.10.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 012