bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Sesja XXXII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 26 czerwca2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXII/282/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2013 roku

Uchwała Nr RG – XXXII/281/13 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr ewid. 456/2 i 533/15 obręb geodezyjny Zagrody, stanowiącej mienie Gminy, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG – XXXII/280/13 w sprawie uchwalenia zmiany nr 5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka – Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D”

Uchwała Nr RG – XXXII/279/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVII/227/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2013

Uchwała Nr RG – XXXII/278/13 w sprawie miany uchwały Nr RG-XV/121/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr RG – XXXII/277/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XXXII/276/13 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XXXII/275/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XXXII/274/13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny, w obrębie geodezyjnym Zagrody oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Uchwała Nr RG – XXXII/273/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013-2016

Uchwała Nr RG – XXXII/272/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXII/271/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Sitkówka-Nowiny w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w KielcachOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 12.07.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 12.07.2013
Dokument oglądany razy: 920