bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

Ta wiadomość nie była zmieniana