bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2020 - 2035”

Ta wiadomość nie była zmieniana