bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

21.08.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

11.08.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Kowla – Południe” obszar A

10.08.2020

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Kowla – Południe” obszar A

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi ustne nieograniczone

04.08.2020

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetargi ustne nieograniczone

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 28. 07. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE

30.07.2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 28. 07. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala Południe" obszar "A" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "A"

30.07.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "A"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

30.07.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Morawica 851 A”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Morawica

23.07.2020

Obwieszczenie z dnia 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Morawica 851 A”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Morawica, Chęciny, Sitkówka-Nowiny oraz miasta Kielce w woj. świętokrzyskim

Obwieszczenie z dnia 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Chęciny 850 B”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Chęciny,

23.07.2020

Obwieszczenie z dnia 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Chęciny 850 B”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Chęciny, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny oraz Sobków w woj. świętokrzyskim

Obwieszczenie z dnia 13.07.2020 r. znak: KR.ZUZ.1.4210.104.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – drenażu francuskiego i rowów otwartych w związku z „Rozbudową drogi gminnej na działce ewid. nr 394 – przedłuże

21.07.2020

Obwieszczenie z dnia 13.07.2020 r. znak: KR.ZUZ.1.4210.104.2020.MR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – drenażu francuskiego i rowów otwartych w związku
z „Rozbudową drogi gminnej na działce ewid. nr 394 – przedłużenie ul. Marmurowej
w Szewcach. Gm. Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj-wybuduj”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

30.06.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny

Raport o stanie gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 r.

08.06.2020

Raport o stanie gminy Sitkówka-Nowiny za 2019 r.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

20.05.2020

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

19.05.2020

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetarg ustny nieograniczony

15.05.2020

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza przetarg ustny nieograniczony Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 03.10.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 08.08.2018
Dokument oglądany razy: 111 725